8X100 | БОДОЛТ
8X100 | БОДОЛТ
2017-12-01
"8x100 өөрийгөө бэлтгэх математикийн тестүүд" номуудын хүнд болон хүндэвтэр бодлогуудын бодолтыг оруулахаар боллоо. Бодолтууд нэг, нэгээр нэмэгдээд орж байгаа тул аль номын, ямар бодлогын бодолтыг авахыг хүсч буйгаа доор сэтгэгдэл дээр бичээрэй... 

Одоогийн байдлаар туршилтын шатандаа яваа тул санал хүсэлт, зөвлөгөө байвал бичиж үлдээгээрэй. 

8x100 - 2

1B
13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 2.2 | 2.3

2B
14 | 15 | 19 |

3B
8 | 92.3 | 2.4

4B
3 | 6 | 11 | 15 | 20 | 2.3 | 2.4

5B
3 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2.4

6B
1 | 7 | 12 | 15 | 19 | 20 | 2.3

7B
11 | 12 | 18 | 20

8B
3 | 48 | 9 | 12 | 2.4

9B
4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 2.3 | 2.4

10B
3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

11B
3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2.4

8x100 - 3

1A
1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 

21A
2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4