Математикийн ОНЛАЙН сургалт

Хаанаас ч суралцах боломж...

Нэвтрэх iMath.mn

8x100 үйл ажиллагааны чиглэл

1

8x100 номууд

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэгчдэд зориулсан математикийн тестийн эмхтгэлүүд.

Дэлгэрэнгүй
2

8x100 танхимын сургалт

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан танхимын сургалтууд.

Дэлгэрэнгүй
3

8x100 онлайн сургалт

1-12-р ангийн математикийн онлайн хичээл, онлайн уралдаанууд.

Дэлгэрэнгүй

Бид зөвхөн ЧАНАРыг эрхэмлэн ажилладаг.

Мэдээлэл

10.11.2019

8x100 сайт шинэчлэгдэж байна.

8X100 номуудыг шалгах автомат систем шинэчлэгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй
10.10.2019

Математикийн онлайн сургалт

Энэ жилийн уралдаануудын хуваарь гарлаа.

Дэлгэрэнгүй
12.10.2019

Танхимын сургалтууд эхэллээ.

ЭЕШ-д бэлтгэх болон хоцрогдол арилгах сургалтууд эхэллээ.

Дэлгэрэнгүй

Та математикийн хичээлдээ

хоцрогдолтой байгаа юм биш биз?

Түвшин тогтоох шалгалт өгөх

Манай түүх

Төлбөрийн мэдээлэл

Номууд

8x100

1-3
 • 1-р ном 15000₮
 • 2-р ном 20000₮
 • 2-р номын бодолт 50000₮
 • 3-р ном 15000₮
Танхимын сургалт

250,000₮

нэг сар
 • ЭЕШ-ын анхан, үндсэн, гүнзгий шат
 • Сэдэвчилсэн цогц сургалт
 • Хагас ганцаарчилсан сургалт
 • Геометрийн сургалт
Онлайн сургалт

50,000₮

нэг жил
 • Бүтэн хичээлийн жил
 • Онлайн сорил уралдаан
 • Онлайн хичээлүүд
 • Статистик мэдээлэл